ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ทั้งสมาชิกสหกรณ์ภายใน และบุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ทำสื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ ทุนการศึกษา ยารักษาโรค หรืออื่นๆ กับทางโรงเรียนบ้านอีมุย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากทางโรงเรียนที่มีฐานะปานกลาง และยากจน
ทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน แบ่งเป็น ประถม 64 คน อนุบาล 17 คน มีครูประจำชั้น 9 คน ในวันที่ 28 มกราคม 2566 โดยทางโรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาให้ตั้งแต่ 100.00 บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน ) ขึ้นไป
ใบอนุโมทนาบัตร สามารถลดหย่อยภาษีได้ 2 เท่า
โดยแจ้งกลับมายังสหกรณ์ ได้ที่เบอร์ 02-3126595 หรือ สแกน QR-Code
[email protected]_HCU
ท่านสามารร่วมสมทบทุนได้ทาง
บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 2952076715
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก.จำกัด เพื่อโครงการ

รวมภาพกิจกรรม