ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ด้วยความยินดียิ่ง 29 มี.ค.66

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ด้วยความยินดียิ่ง
29 มี.ค.66