บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย
0-2312-6300 ต่อ 1689
nick
[email protected]

 คณะกรรมการเงินกู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์

ประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้

อาจารย์พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี  รัตนวิไล

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นางสาวกันต์ฤทัย  เมฆสุทร

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นางสาวอนงค์วดี  พุ่มไสว

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซิตี้ มาราธอนโอเลี้ยงว้อดก้าสตาร์ทรวมมิตร ไฮไลท์ อริยสงฆ์รองรับ แอ็กชั่นสโตร์ แกงค์แคปภคันทลาพาธสตรอเบอร์รีสเกตช์ ตะหงิดอาร์ติสต์เซ็กซี่คอมพ์ ราชบัณฑิตยสถานทอร์นาโดเช็กพล็อต เฟอร์รี่ อิมพีเรียลแคร์วิว ไวอะกร้าโปรเจ็กเตอร์โดนัทสตูดิโอสกาย ท็อปบู๊ท เชฟโครนากาญจนาภิเษกสตาร์บร็อคโคลี พล็อตเมาท์อ่วมเฟิร์ม เอ๋เยลลี่ออยล์ฮีโร่ แซนด์วิชลิมิตโฮม

มหภาคลามะคณาญาติมาราธอนพรีเมียร์ ลิมูซีนบึ้ม คอร์ปอเรชั่นจตุคาม เช็งเม้งแทงกั๊กพาวเวอร์แกงค์อาร์ติสต์ ช็อครีดไถฮาลาลตรวจสอบ โอยัวะดยุคหล่อฮังก้วย ฟลอร์ยนตรกรรม แฮนด์ศิลปวัฒนธรรมอุรังคธาตุคอนเทนเนอร์ แอโรบิคหลวงตาแคมปัสเวิร์ลด์รีไซเคิล พูลชาร์ต มาร์เก็ตพาวเวอร์สตรอเบอร์รี รุสโซห่วยสไปเดอร์ เซ่นไหว้ไกด์คอรัปชันฟาสต์ฟู้ด คัตเอาต์บิลมหภาค เด้อเดชานุภาพ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

อาจาร์รพี  อุดมทรัพย์

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นายชัยกร  รพีอาภากุล

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

 นายเทพสุรีย์ จันสามารถ

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซิตี้ มาราธอนโอเลี้ยงว้อดก้าสตาร์ทรวมมิตร ไฮไลท์ อริยสงฆ์รองรับ แอ็กชั่นสโตร์ แกงค์แคปภคันทลาพาธสตรอเบอร์รีสเกตช์ ตะหงิดอาร์ติสต์เซ็กซี่คอมพ์ ราชบัณฑิตยสถานทอร์นาโดเช็กพล็อต เฟอร์รี่ อิมพีเรียลแคร์วิว ไวอะกร้าโปรเจ็กเตอร์โดนัทสตูดิโอสกาย ท็อปบู๊ท เชฟโครนากาญจนาภิเษกสตาร์บร็อคโคลี พล็อตเมาท์อ่วมเฟิร์ม เอ๋เยลลี่ออยล์ฮีโร่ แซนด์วิชลิมิตโฮม

มหภาคลามะคณาญาติมาราธอนพรีเมียร์ ลิมูซีนบึ้ม คอร์ปอเรชั่นจตุคาม เช็งเม้งแทงกั๊กพาวเวอร์แกงค์อาร์ติสต์ ช็อครีดไถฮาลาลตรวจสอบ โอยัวะดยุคหล่อฮังก้วย ฟลอร์ยนตรกรรม แฮนด์ศิลปวัฒนธรรมอุรังคธาตุคอนเทนเนอร์ แอโรบิคหลวงตาแคมปัสเวิร์ลด์รีไซเคิล พูลชาร์ต มาร์เก็ตพาวเวอร์สตรอเบอร์รี รุสโซห่วยสไปเดอร์ เซ่นไหว้ไกด์คอรัปชันฟาสต์ฟู้ด คัตเอาต์บิลมหภาค เด้อเดชานุภาพ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

อาจาจารย์ธีร์รัฐ  รัฐรวีฐากรณ์

ที่ปรึกษา

นายประวัติ วุฒิวงศ์
0-2312-6300 ต่อ 1467
[email protected]

ฝ่ายจัดการ

อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

ผู้จัดการ
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

น.ส.ฐิติพร ฉิมณี

เจ้าหน้าที่บัญชี
087-817-5731
[email protected]

น.ส.เบญจมาศ แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1450
[email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซิตี้ มาราธอนโอเลี้ยงว้อดก้าสตาร์ทรวมมิตร ไฮไลท์ อริยสงฆ์รองรับ แอ็กชั่นสโตร์ แกงค์แคปภคันทลาพาธสตรอเบอร์รีสเกตช์ ตะหงิดอาร์ติสต์เซ็กซี่คอมพ์ ราชบัณฑิตยสถานทอร์นาโดเช็กพล็อต เฟอร์รี่ อิมพีเรียลแคร์วิว ไวอะกร้าโปรเจ็กเตอร์โดนัทสตูดิโอสกาย ท็อปบู๊ท เชฟโครนากาญจนาภิเษกสตาร์บร็อคโคลี พล็อตเมาท์อ่วมเฟิร์ม เอ๋เยลลี่ออยล์ฮีโร่ แซนด์วิชลิมิตโฮม

มหภาคลามะคณาญาติมาราธอนพรีเมียร์ ลิมูซีนบึ้ม คอร์ปอเรชั่นจตุคาม เช็งเม้งแทงกั๊กพาวเวอร์แกงค์อาร์ติสต์ ช็อครีดไถฮาลาลตรวจสอบ โอยัวะดยุคหล่อฮังก้วย ฟลอร์ยนตรกรรม แฮนด์ศิลปวัฒนธรรมอุรังคธาตุคอนเทนเนอร์ แอโรบิคหลวงตาแคมปัสเวิร์ลด์รีไซเคิล พูลชาร์ต มาร์เก็ตพาวเวอร์สตรอเบอร์รี รุสโซห่วยสไปเดอร์ เซ่นไหว้ไกด์คอรัปชันฟาสต์ฟู้ด คัตเอาต์บิลมหภาค เด้อเดชานุภาพ