บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 21
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

ประธานกรรมการ

ผศ.นิก สุนทรธัย
0-2312-6300 ต่อ 1689
nick
[email protected]

 คณะกรรมการเงินกู้

 ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์

รองประธาน คณะกรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

 ดร.ชัญญา เจียมใจ

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

 นายสรรเสริญ วงษ์เทศ

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

 นายกวี แสงแก้ว

กรรมการเงินกู้
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซิตี้ มาราธอนโอเลี้ยงว้อดก้าสตาร์ทรวมมิตร ไฮไลท์ อริยสงฆ์รองรับ แอ็กชั่นสโตร์ แกงค์แคปภคันทลาพาธสตรอเบอร์รีสเกตช์ ตะหงิดอาร์ติสต์เซ็กซี่คอมพ์ ราชบัณฑิตยสถานทอร์นาโดเช็กพล็อต เฟอร์รี่ อิมพีเรียลแคร์วิว ไวอะกร้าโปรเจ็กเตอร์โดนัทสตูดิโอสกาย ท็อปบู๊ท เชฟโครนากาญจนาภิเษกสตาร์บร็อคโคลี พล็อตเมาท์อ่วมเฟิร์ม เอ๋เยลลี่ออยล์ฮีโร่ แซนด์วิชลิมิตโฮม

มหภาคลามะคณาญาติมาราธอนพรีเมียร์ ลิมูซีนบึ้ม คอร์ปอเรชั่นจตุคาม เช็งเม้งแทงกั๊กพาวเวอร์แกงค์อาร์ติสต์ ช็อครีดไถฮาลาลตรวจสอบ โอยัวะดยุคหล่อฮังก้วย ฟลอร์ยนตรกรรม แฮนด์ศิลปวัฒนธรรมอุรังคธาตุคอนเทนเนอร์ แอโรบิคหลวงตาแคมปัสเวิร์ลด์รีไซเคิล พูลชาร์ต มาร์เก็ตพาวเวอร์สตรอเบอร์รี รุสโซห่วยสไปเดอร์ เซ่นไหว้ไกด์คอรัปชันฟาสต์ฟู้ด คัตเอาต์บิลมหภาค เด้อเดชานุภาพ

คณะกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

รองประธาน คณะกรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นายประวัติ วุฒิวงศ์

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นางสาวกันต์ฤทัย เมฆสุนทร

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

นายเทพสุรีย์ จันสามารถ

กรรมการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซิตี้ มาราธอนโอเลี้ยงว้อดก้าสตาร์ทรวมมิตร ไฮไลท์ อริยสงฆ์รองรับ แอ็กชั่นสโตร์ แกงค์แคปภคันทลาพาธสตรอเบอร์รีสเกตช์ ตะหงิดอาร์ติสต์เซ็กซี่คอมพ์ ราชบัณฑิตยสถานทอร์นาโดเช็กพล็อต เฟอร์รี่ อิมพีเรียลแคร์วิว ไวอะกร้าโปรเจ็กเตอร์โดนัทสตูดิโอสกาย ท็อปบู๊ท เชฟโครนากาญจนาภิเษกสตาร์บร็อคโคลี พล็อตเมาท์อ่วมเฟิร์ม เอ๋เยลลี่ออยล์ฮีโร่ แซนด์วิชลิมิตโฮม

มหภาคลามะคณาญาติมาราธอนพรีเมียร์ ลิมูซีนบึ้ม คอร์ปอเรชั่นจตุคาม เช็งเม้งแทงกั๊กพาวเวอร์แกงค์อาร์ติสต์ ช็อครีดไถฮาลาลตรวจสอบ โอยัวะดยุคหล่อฮังก้วย ฟลอร์ยนตรกรรม แฮนด์ศิลปวัฒนธรรมอุรังคธาตุคอนเทนเนอร์ แอโรบิคหลวงตาแคมปัสเวิร์ลด์รีไซเคิล พูลชาร์ต มาร์เก็ตพาวเวอร์สตรอเบอร์รี รุสโซห่วยสไปเดอร์ เซ่นไหว้ไกด์คอรัปชันฟาสต์ฟู้ด คัตเอาต์บิลมหภาค เด้อเดชานุภาพ

ฝ่ายจัดการ

อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

ผู้จัดการ
0-2312-6300 ต่อ _
[email protected]

น.ส.สมพร ฉิมณี

เจ้าหน้าที่บัญชี
087-817-5731
[email protected]

น.ส.นฤมล เหมประไพ

เจ้าหน้าที่การเงิน
092-276-8538
[email protected]

น.ส.เบญจมาศ แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1450
[email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซิตี้ มาราธอนโอเลี้ยงว้อดก้าสตาร์ทรวมมิตร ไฮไลท์ อริยสงฆ์รองรับ แอ็กชั่นสโตร์ แกงค์แคปภคันทลาพาธสตรอเบอร์รีสเกตช์ ตะหงิดอาร์ติสต์เซ็กซี่คอมพ์ ราชบัณฑิตยสถานทอร์นาโดเช็กพล็อต เฟอร์รี่ อิมพีเรียลแคร์วิว ไวอะกร้าโปรเจ็กเตอร์โดนัทสตูดิโอสกาย ท็อปบู๊ท เชฟโครนากาญจนาภิเษกสตาร์บร็อคโคลี พล็อตเมาท์อ่วมเฟิร์ม เอ๋เยลลี่ออยล์ฮีโร่ แซนด์วิชลิมิตโฮม

มหภาคลามะคณาญาติมาราธอนพรีเมียร์ ลิมูซีนบึ้ม คอร์ปอเรชั่นจตุคาม เช็งเม้งแทงกั๊กพาวเวอร์แกงค์อาร์ติสต์ ช็อครีดไถฮาลาลตรวจสอบ โอยัวะดยุคหล่อฮังก้วย ฟลอร์ยนตรกรรม แฮนด์ศิลปวัฒนธรรมอุรังคธาตุคอนเทนเนอร์ แอโรบิคหลวงตาแคมปัสเวิร์ลด์รีไซเคิล พูลชาร์ต มาร์เก็ตพาวเวอร์สตรอเบอร์รี รุสโซห่วยสไปเดอร์ เซ่นไหว้ไกด์คอรัปชันฟาสต์ฟู้ด คัตเอาต์บิลมหภาค เด้อเดชานุภาพ