มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ฝ่าวิกฤต COVID-19 – ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนี้


เรียน สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ “มาตรการช่วยเหลือ COVID-19

กรณีประสงค์พักชำระหนี้เงินกู้แต่ละประเภทได้ทุกประเภท
จะต้องกรอกคำร้อง 1 แผ่น/ประเภทเงินกู้ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ค้ำให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้อง

ตย.ถ้าประสงค์จะพักเงินกู้ 2 ประเภท ก็จะต้องกรอกคำร้อง 2 แผ่น

ถ้ายื่นคำร้องทันภายใน 17 มี.ค.63 ก่อน 13.00
เริ่มพักชำระ มี.ค.-เม.ย.

ถ้ายื่นภายใน 31 มี.ค.
เริ่มพักชำระ เม.ย.-ก.ค.

หากมีข้อสงสัยสอบถามไปที่ [email protected] ได้ค่ะ หรือโทร 1450

แบบฟอร์มด้านล่าง print ได้เลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการการช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19