มาตรการที่ สอ.มฉก.ให้การช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล่าสุด


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการในช่วงสถานการณ์ Covid-19
1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร ลงชื่อสมาชิกให้เรียบร้อย
2. ถ่ายรูปใบสมัครส่งให้ผู้ค้ำประกันทาง line ผู้ค้ำ จากนั้นให้ผู้ค้ำตอบกลับว่า “ยินยอมพักชำระเงินต้น” สมาชิกแคปหน้าจอเป็นหลักฐาน
3. สมาชิกส่งรูปแคปหน้าจอของผู้ค้ำ พร้อมรูปใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ส่งมาที่ Line @swv2675o

กรณีเลือกมาตรการขอสินเชื่อ Covid-19 ให้ติดต่อที่ Line @swv2675o

หากสมาชิกประสงค์จะใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือโควิด หรือ ขอพักชำระหนี้
รบกวนสมาชิกติดต่อทาง Line หรือ เริ่มติดต่อได้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมพักชำระเงินต้น