มาตรการที่ สอ.มฉก.ให้การช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบ 2

มาตรการที่ สอ.มฉก.ให้การช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบ 2 มีทั้งหมด 3 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 1.พักชำระเงินต้น 4 เดือน

มาตรการที่ 2.โครงการเงินกู้สามัญ “สอ.มฉก. ห่วงใย สู้ภัยโควิด”
สมาชิกสามารถกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน พ.ค. 64 อนุมัติไม่เกิน 3 วันทำการ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1.สมาชิกที่ขอพักชำระหนี้ให้นำเงินต้นที่ขอพักชำระหนึ้มาใช้คำนวณในการขอยื่นกู้ โดยเงินต้นที่ถูกพักชำระหนี้จะถูกนำมาชำระหนี้แทน กรณีนี้สมาชิกจะได้รับเงินก้อนกลับไป แทนที่จะได้เงินต้นที่ขอพักชำระหนี้เป็นรายเดือน
กรณีที่ 2 สมาชิกที่ไม่ได้ขอพักชำระหนี้
สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้โดยเมื่อหักรายได้รายเดือนต้องไม่เกิน 90% ของรายได้รายเดือนตามระเบียบฯ

มาตรการที่ 3 สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกติดเชือโควิด-19
สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท หากสมาชิกติดเชือโควิด-19

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม