มาใช้ SmartMember ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ กันดีกว่า

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกใช้ในการตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดการเกิดทุจริต
เพื่อนสมาชิกสามารถเข้ามาดูรายละเอียด  >>> คลิกที่นี่
สมัครและใช้งาน  >>> คลิกที่นี่
อ่านคู่มือการใช้งาน

ดูวิธีการใช้งาน