แบบสำรวจความพึงพอใจ สอ.มฉก.จำกัด

ขอความกรุณาสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน ช่วยสแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดลิงค์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ของสหกรณ์เพื่อการพัฒนากิจการของเราต่อไป ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง