โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ภายนอก(รอบสอง)