โครงการสัมมนา เรื่อง “ รู้ลึกด้านกฎหมาย ลงทุนอย่างรอบคอบ ตอบโจทย์งานสหกรณ์ ” วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด จัดโครงการสัมมนา
เรื่อง “ รู้ลึกด้านกฎหมาย ลงทุนอย่างรอบคอบ ตอบโจทย์งานสหกรณ์ ”
ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการศรีวารีพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566