โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด
ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ 
เข้าร่วม…  โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ 
“ ทำแหนมหมู   อร่อยถูกจิต ……. ทำปลาส้ม ยอดฮิต อร่อยถูกใจ ”
ผู้ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.กฤตวรรณ  สาหร่าย
วิทยากร โดย คุณปราณี  บุญมา สมาชิกสหกรณ์ฯ
วันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  16.30  น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานสหกรณ์ ม.หัวเฉียวฯ
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับแหนมหมู และปลาส้ม กลับไปอร่อยที่บ้านได้เลย
รับจำนวนจำกัด  ฟรี

รวมภาพกิจกรรม