โครงการเปิดมุมมองใหม่ ท่องไปในโลกกว้าง…เราไปโอเคที่เบตงกับ สอ.มฉก. วันที่ 4-6 มีนาคม 2566

โครงการเปิดมุมมองใหม่ ท่องไปในโลกกว้าง…เราไปโอเคที่เบตงกับ สอ.มฉก.
วันที่ 4-6 มีนาคม 2566
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว/วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด/หอนาฬิกา/ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก/สตรีทอาร์ตเบตง/ถนนคนเดินเมืองเบตง/SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง/ถ่ายรูปสะพานแตปูซู/น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9/สวนหมื่นบุปผา/ร้านเฉาก๊วยวุ้นดำ ก.ม.4/อุโมงค์ปิยะมิตร/บ่อน้ำร้อนเบตง
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1450 Line ID: @swv2675o

รายละเอียดโครงการ

https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EWGbRTarVAFLkw1OCUL3MCoBglRxCAytNRdXYJeAyO4Zaw?e=T70jQB