ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด
เลขที่ 18/18 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ (สายตรง) : 02-312-6595
โทรศัพท์ (ภายนอก) : 02-312-6300 ต่อ 1450
โทรสาร : 02-312-6595
ติดต่อเจ้าหน้าที่  (มือถือ)
* น.ส.ฐิติพร  ฉิมณี               เจ้าหน้าที่บัญชี     087-817-5731
* น.ส.ญาณี  จานแสน          เจ้าหน้าที่การเงิน  088-273-7121
* น.ส.เบญจมาศ  แสงอัมพร  เจ้าหน้าที่ธุรการ   061-550-4953